Barion Pixel
Menü Bezárás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amely készült a Caribou 2000 Vegyes Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetett alábbi domaineket látogató Érintettek részére:

A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a fenti domainek alatt üzemelő valamennyi aldomainre.

A Caribou 2000 Kft adatkezelőként a működése során a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai üzleti tevékenysége kapcsán a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik a fenti domain nevek alatt található információk alapján kívánja vele felvenni a kapcsolatot, avagy a fenti domain nevek alatt bármely szolgáltatást igénybe veszi.

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában Caribou 2000 Kft. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668270 számon szerepel. Az Adatkezelő

Adószáma:12237988-2-43
Telefonszáma:+36 30 9511 952
E-mail címe: info@markercnshop.com
Székhelye:1119 Budapest, Kocsis utca 30. fszt. 2.

Ki az adatvédelemért felelős személy?

Az adatvédelemért felelős személy Nagy László Mihályné, akinek elérhetőségeit az előző pont tartalmazza.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Érintett lehetsz akkor, ha az Adatkezelő által üzemeltetett bármely fenti domain alatt működő weboldalt meglátogatod, azon szolgáltatást veszel igénybe.

Miért, milyen jogalappal és mennyi ideig kezelik az adataidat?

Erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy hogyan kerültél velem kapcsolatba. Vállalkozásnál az alábbi adatkezelési tevékenységek merülnek fel a fenti domainek kapcsán:

I. Egyszeri információkérés űrlapon vagy e-mail útján

Az adatkezelés jogalapja:

Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.

Az adatok forrása:

Az adatokat te szolgáltatód részemre, amikor felveszed velem a kapcsolatot akár a fenti domainek bármelyike alatt található kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailben. A kérésed teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az általad eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az te pontosabb beazonosításod szükséges.

Érintettek köre:

Egyszeri információkérés során akkor leszel Érintett, ha információt kérsz a személyes adataid megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

Az általad megadott név, amely adat kezelésének célja a te azonosításod annak érdekében, hogy a megfelelő információt tudjuk nyújtani és veled a kapcsolatot tudjuk tartani.
Az általad megadott e-mail cím, amely adat kezelésének célja a veled történő kapcsolattartás az információ nyújtása során.
Az általad feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
Az általad feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.
Amennyiben az általad feltett kérdés üzleti titkot érint, úgy meg kell vizsgálnia, hogy jogosult vagy-e a kért információhoz történő hozzáféréshez. Amennyiben az 1-3. alatti adatokból nem derül ki ezen jogosultság egyértelműen, úgy az alábbi adatokat kérhetem el abból a célból, hogy a válaszra való jogosultságot megállapítsam: születési név, születési hely, idő, anyja neve. A többlet adatok megadása szintén a te önkéntes hozzájáruláson alapul, annak elmaradása esetén azonban az adatszolgáltatás teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsátok ki, amely szerint az adatszolgáltatás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítem.

Az adatkezelés időtartama:

Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint a kérdésed a számodra megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.

Amennyiben a kérdésed nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra (akár oktatásra, akár egyéb tevékenységre), úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.

Az adatkezelés helye:

Az adatkezelés az info@markercnshop.com e-mail címem webes felületén történik. A weboldalon keresztül küldött megkeresés alábbi adatai tárolódnak továbbá a weboldal saját belső adatbázisában azon domain név alatt, amelyről a megkeresést elküldted: az üzenet szövege, a küldő e-mail címe és a küldés időpontja.

Adatfeldolgozók:

Az e-mail cím és a weboldalak tárhelyszolgáltatója a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18) 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak:

Kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

II. Egyszeri információkérés Facebook Messenger útján

Az adatkezelés jogalapja:

Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.

Az adatok forrása:

Az adatokat te szolgáltatód részemre, amikor felveszed velem a kapcsolatot a Facebook Messenger alkalmazással. A kérésed teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az általad eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához a te pontosabb beazonosításod szükséges.

Érintettek köre:

Egyszeri információkérés során akkor leszel Érintett, ha felveszed velem a kapcsolatot Facebook Messenger útján.

A kezelt adatok köre:

Az általad megadott név, amely adat kezelésének célja a te azonosításod annak érdekében, hogy a neked megfelelő információt tudjuk nyújtani és veled a kapcsolatot tudjuk tartani.
Az általad feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
Az általad feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.

Amennyiben Facebook Messengeren keresztül veszed fel velem a kapcsolatot, úgy a személyes profilodnak nyilvános adataiba betekintést nyerhetek. A személyes profillapodnak adatkezelője a Facebook, így ha ezzel kapcsolatban adatkezelési kérdései merülnének fel, úgy kérlek, keresd fel a Facebook alábbi tájékoztató oldalát:

https://www.facebook.com/help/325807937506242/?ref=contextual

Az adatkezelés időtartama:

Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint a kérdésed a számodra megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.

Amennyiben a kérdésed nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra (akár oktatásra, akár egyéb tevékenységre), úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.

A Messenger üzenetek általam történő törlése során a nálad látható üzenetfolyam nem változik, azt kizárólag te tudod törölni.

Az adatkezelés helye:

Az adatkezelés a Facebook Messenger alkalmazásban történik.

Párhuzamos adatkezelés:

A Messenger szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (reg.nr.: 462932, tel.: +353 1 5530588) 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland cím alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatkezelőnek minősül.

Az adatok megismerésére jogosultak:

kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben az üzenetváltásból probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a Facebook Ireland Ltd.

III. Szerződés megkötése

A termékek/szolgáltatások általad történő megrendelését követően az Általános Szerződési Feltételek szerint közöttünk szerződés jön létre, amelynek megkötése egy önálló adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

Amennyiben te vagy a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben te vagy az egyik fél.
amennyiben te a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy vagy, úgy te a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettség teljesítése körében törvényes képviselőként látod el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben te törvényesen képviseled a felet.
amennyiben te a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy vagy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve a te vevőkkel (megrendelőkkel) fennálló munkaszerződésből, vagy egyéb polgári jogi szerződésből eredő kötelezettségét.

Az adatok forrása:

Az adatokat szerződés előkészítése során te szolgáltatód, amikor az űrlapon kitöltöd a megfelelő mezőket.

Érintettek köre:

A szerződés megkötése során te akkor leszel Érintett, ha

 • magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként terméket/szolgáltatást megrendelő természetes személy vagy,
 • jogi személy vevő ügyvezetője vagy, vagy
 • jogi személy vevő által kijelölt kapcsolattartó vagy.

A kezelt adatok köre:

 • név, amely adat kezelésének célja a te azonosításod szerződő partnerként.
 • e-mail cím és telefonszám, amely adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás.
 • számlázási adatok: számlázási név, cím, amely adatok kezelésének a célja a jövőbeni számla kiállítása.
 • szállítási adatok: szállítási név, cím, amely adatok kezelésének a célja a megrendelt termék kiszállítása
 • megrendelt termék/szolgáltatás megjelölése: az adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése.
 • PayPal azonosító: amennyiben a szerződéskötés (megrendelés) során a termék, szolgáltatás díját PayPal fizetéssel kívánod kiegyenlíteni, úgy a fizetés során a PayPal Inc. a rendelkezésemre bocsátja az azonosítás érdekében a te PayPal azonosítódat, amely adat kezelésének a célja a díj kifizetésének személyhez kötése.

A fentieken túl előfordulhat, hogy az általad megrendelt termék vagy szolgáltatás annyira egyedi, hogy a termék, vagy a szolgáltatás tárgya is azonosít téged, ebben az esetben a termék, vagy szolgáltatás megjelölését is személyes adat ként kezeljük, amely adat kezelésének a célja a szerződés kereteinek meghatározása.

Az adatkezelés időtartama:

A fenti, a veled kötendő szerződésben rögzített adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig kezelem. Határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzöm adataidat. Az 5 év leteltét követően az elektronikusan nyilvántartott adatokat a rendszerből törlöm. Papír alapon a szerződéseket nem kezelem.

Az adatkezelés helye:

Az adatkezelés kizárólag elektronikusan történik. A szerződés megkötése elektronikusan történik, az űrlap általad történő kitöltésével és elküldésével. Az űrlap adatai a MikroVPS rendszer által biztosított tárhelyen tárolódnak.

Adatfeldolgozók:

Adataid az űrlap benyújtását követően a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18, Telefon: +3694200210 E-mail: support@mikrovps.hu) székhelyű gazdasági társaság által biztosított online rendszerben tárolódnak.

Az adatok megismerésére jogosultak:

A szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a MikroVPS Kft. adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

IV. Kapcsolattartás

A kapcsolattartásra a szerződés teljesítése érdekében van szükség.

Az adatkezelés jogalapja:

Amennyiben te vagy a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben te vagy az egyik fél.
amennyiben te a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy vagy, úgy te a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettség teljesítése körében törvényes képviselőként látod el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben te törvényesen képviseled a felet.

Amennyiben te a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy vagy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve a te vevőkkel (megrendelőkkel) fennálló munkaszerződésnél, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettséged.

Az adatok forrása:

A kapcsolattartási adatokat te, vagy a szerződést kötő személy közli a megrendelő űrlapon, illetve ha változás következik be az adatokban, úgy külön egy erre irányuló tájékoztatással.

Érintettek köre:

Kapcsolattartás esetén te akkor leszel érintett, ha a szerződés kapcsán te kerültél kijelölésre kapcsolattartóként, vagy te vagy a szerződő fél, és nincs külön kijelölve kapcsolattartó.

A kezelt adatok köre:

 • név, amely adat kezelésének célja a te azonosításod.
 • telefonszám, e-mail cím, amely adatok kezelésének célja a te elérhetőségének biztosítása a szerződés fennállta során.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés mindkét fél általi teljesítését követő nap.

Adatfeldolgozók:

Adataid az űrlap benyújtását követően a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18, Telefon: +3694200210 E-mail: support@mikrovps.hu) székhelyű gazdasági társaság által biztosított online rendszerben tárolódnak.

Az adatok megismerésére jogosultak:

A szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a MikroVPS Kft. adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait – így a kapcsolattartás vonatkozásában megadott adatokat is – a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

V. Felhasználói fiók létrehozása

A felhasználói fiók létrehozásához a szerződés teljesítése érdekében van szükség.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben te vagy az egyik fél.

Az adatok forrása:

Az adatokat te a megrendelés leadása során szolgáltatod részemre, amikor a megrendelés folyamatát kezdeményezed.

Érintettek köre:

Te akkor leszel Érintett, ha sikeres fizetés alapján a szerződés létrejön.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli felhasználói fiók létrehozása során:

 • név, amely adat kezelésének a célja a te azonosításod
 • e-mail cím, amely adat kezelésének a célja a felhasználónév létrehozása és a felhasználó létrehozásáról történő értesítés,
 • első jelszó, amely adat kezelésének a célja a biztonságos (https) belépéssel védett felhasználói fiók létrehozása. Az első jelszót te köteles vagy megváltoztatni!
 • előfizetett szolgáltatás/rendelt termék, amely adat kezelésének a célja a szerződés teljesítése.
 • számlázási adatok, amely adat kezelésének a célja a szerződéshez kapcsolódó számla kiállítása
 • szállítási adatok: szállítási név, cím, amely adatok kezelésének a célja a megrendelt termék kiszállítása

A felhasználói fiók létrehozását követően önkéntesen több adatot is megadhatsz a WordPress profilodban, azonban ezen adatokat Adatkezelő kizárólag akkor törli – a te felhasználói fiókoddal együtt – amennyiben azok jó erkölcsbe ütköznek, szerzői jogot sértenek, avagy lehetetlenné teszik a szerződés teljesítését. Ilyen adatok:

 • fénykép
 • lakcím
 • telefonszám
 • bemutatkozás adatai.

Ezen adatok NYILVÁNOSAK, azaz nyomatékosan felhívom a figyelmedet arra, hogy megadásuk nem kötelező, az önkéntes hozzájáruláson alapul, és a hozzájárulás visszavonását úgy tudod gyakorolni, hogy az általad megadott adatokat törlöd a rendszerből.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés fennállását követő 5 év (illetve az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok megadása esetén azok törléséig).

Adatfeldolgozók:

A weboldalak tárhelyszolgáltatója a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18) 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak:

Kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

VI. Számlázás

Tevékenységemet a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok keretei között végzem, erre figyelemmel a termékértékesítés kapcsán számlát állítok ki. Nem kerül sor számlázásra, amennyiben te ingyenes anyagot rendeltél tőlem.

Az adatkezelés jogalapja:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §.

Az adatok forrása:

Az adatokat te szolgáltatód részemre ehhez a szolgáltatást megrendelő űrlap kitöltésével.

Érintettek köre:

Számlázás során te akkor leszel Érintett, ha a számla a te nevedre, vagy olyan cég nevére szól, amely cég neve a te nevedet tartalmazza.

A kezelt adatok köre:

 • számlázási név,
 • számlázási cím + telefonszám
 • megrendelt szolgáltatás megnevezése
 • megrendelt szolgáltatás díja

amely adatok kezelésének célja egységesen a számla kiállítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat a Katv. 12. §-ában foglaltaknak megfelelő őrzési határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 5 évig tárolom.

Adatfeldolgozók:

Adataid az űrlap benyújtását követően a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18, Telefon: +3694200210 E-mail: support@mikrovps.hu) székhelyű gazdasági társaság által biztosított on-line rendszerben tárolódnak. A számlázás az Octonull Kft. (Cg.01-09-198177, adószám: 25073364-2-42) 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11. szám alatti székhelyű gazdasági társaság BILLINGO rendszerével történik.

Az adatok megismerésére jogosultak:

Kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a számlázási rendszerekkel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a MikroVPS Kft. és az Octonull Kft. adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a kiállított számlák adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

VII. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja:

A Ptk. 6:138. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése, amely jogszabályhely előírja, hogy a szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

Az adatok forrása:

Panaszkezelés során az adatokat te szolgáltatód részünkre, amikor a tevékenységgel, vagy annak valamely részével szemben panaszt nyújtasz be hozzám.

Érintettek köre:

Panaszkezelés során te akkor leszel Érintett, ha a panaszt te terjeszted elő. A panaszkezelés során az adatokat te szolgáltatód részünkre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli panaszkezelése során:

 • adat megnevezése
 • adatkezelés célja
 • név
 • azonosítása
 • panasz tartalma
 • a panaszolt tevékenység mindkét fél számára
  megnyugtató módon történő rendezése
 • panaszbejelentés időpontja
 • a panasz nyilvántartásba vétele
 • panasz megoldásának időpontja
 • a panasz lezárása a panasz nyilvántartásban
 • kapcsolódó szerződés
 • a panaszolt eset azonosítása

A panaszkezelés során elképzelhető, hogy a fentieken túlmenően egyéb adatokat is kezelek, függően a panasz tartalmától, pl. amennyiben panaszod fizetési hiányosságok miatt került előterjesztésre, úgy a panaszkezelés során a szerződés teljesítése során korábban ismertté vált bankszámlaszámot is felhasználható annak érdekében, hogy feltárjam a mulasztás okát.

Az adatkezelés időtartama:

A panasz rendezését követő 5 év (a Ptk. által meghatározott általános elévülési idő).

Adatfeldolgozók:

A panaszokat fogadó e-mail cím és a kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmazó weboldalak tárhelyszolgáltatója a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18) 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig a általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak:

Kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

Panaszkezelés során az általunk kezelt adatokat a fentieken túlmenően megismerheti a jogi képviselőm, illetve azon hatóság, amely – a panasz esetlegesen számodra nem megnyugtató módon történő rendezése esetén – a te megkeresésed alapján eljár.

VIII. Weboldalak meglátogatása

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájárulás, amelyet te úgy gyakorolsz, hogy weboldalamat a böngésződben megnyitod.

Az adatok forrása:

Az adatokat te szolgáltatód a weboldal meglátogatása során.

Érintettek köre:

Te abban az esetben leszel érintett, amennyiben weboldalamon látogatóként megjelensz.

Az adatkezelés megvalósulása:

Az adatkezelés cookie-kon keresztül történik. Az oldalon a működéshez szükséges wordpress-cookie-k találhatók, amelyek biztosítják neked a WordPress weboldalra történő belépés, illetve a megtekintendő termékek, szolgáltatások elérésének lehetőségét. Marketing célú cookie-kat nem használok.

Mi a cookie?

A cookie olyan pár soros kódrészlet, amelyet a böngésződ az egyes weboldalak meglátogatása során a számítógépeden elhelyez. Ezek tartalmazhatnak beazonosításhoz szükséges adatokat, érdeklődési körhöz kapcsolódó adatokat, azonban azok minden esetben a te számítógépeden tárolódnak. Ezeket a cookie-kat te a böngésződből törölheted a Beállítások menüpont alól.

A weboldalaim kizárólag működéshez szükséges adatokat tartalmaznak, és azok élettartama többnyire a böngésző bezárásáig tart. Ez alól egyedüli kivétel a te Cookie-kra adott tájékoztatásodnak elfogadását rögzítő cookie, amelynek élettartama 1 év. Természetesen te ezt az 1 évet megelőzően is törölheted a számítógépedről a fenti módszerrel.

IX. Hírlevél

Az adatkezelés jogalapja:

A te önkéntes hozzájárulásod.

Az adatok forrása:

Az adatokat te szolgáltatód a hírlevélre történő feliratkozás során az űrlap kitöltésével.

Érintettek köre:

Te akkor leszel érintett, ha weboldalamon a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozol.

A kezelt adatok köre:

 • név: amely adat kezelésének a célja a te azonosításod,
 • e-mail cím: amely adat kezelésének a célja a hírlevél küldése,
 • feliratkozás időpontja: amely adat kezelésének a célja annak megállapítása, hogy ténylegesen megtörtént a feliratkozás.

Az adatkezelés időtartama:

Leiratkozásig. A leiratkozással az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Leiratkozást követően a rendszerből az adatokat törlöm.

Adatfeldolgozók:

Adataid az űrlap benyújtását követően a MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. (Cg.18 09 114076, adószám: 25189861-2-18, Telefon: +3694200210 E-mail: support@mikrovps.hu) székhelyű gazdasági társaság által biztosított on-line rendszerben tárolódnak.

Az adatok megismerésére jogosultak:

A hírlevél küldés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a MikroVPS Kft. adatfeldolgozó.

Kezelem-e máshogy az adataidat?

Az adataidat kizárólag a fent meghatározott célokkal kezelem, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztem külön – nem továbbítom.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keres meg. Ebben az esetben az adataidat kizárólag abban a körben és mértékben továbbítom, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

Amennyiben a szerződésből eredően köztem és közted, vagy az általad képviselt partnerünk, vagy a téged kijelölő partnerünk között jogvita alakul ki, úgy a szerződés a jogvita eldöntésére jogosult bíróság vagy mediátor részére átadásra kerül. Ennek célja a jogos érdekem.

Milyen jogok illetnek meg?

Megillet téged az adataid kezeléséről való tájékoztatás joga, amely tájékoztatást a jelen dokumentum keretei között nyújtok.

Hozzáféréshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhetsz tőlem arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezelik, ezen adatokhoz hogy jutottam hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottam, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottam hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztalsz. A fenti adatokat a kérésednek megfelelően 3 munkanapon belül köteles vagyok helyesbíteni.

Például: Ha értesítési címed, telefonszámod, e-mail címed megváltozott, kérheted, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

Adataidat – amennyiben azokban hiányosságot tapasztalsz – kiegészítheted. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kívánsz megadni és a régit nem szeretnéd töröltetni, úgy kérlek, jelöld meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül melyiket tekinti elsődlegesnek!

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő a te hozzájárulásod alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

Kérheted továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adatod törlését kezdeményezze.

Például kérheted az e-mail címednek vagy a telefonszámodnak a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a megkötött szerződést a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni, erre figyelemmel a köztünk lévő szerződés neked felróható okból szűnik meg.

Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

Ha a személyes adat pontosságát vitatod, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

Szintén kérheted az adataid kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban mégsem kéred azok törlését. Az adataid ebben az esetben az általad megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem teszel.

Például ha szerződés kötése érdekében bocsátotta rendelkezésemre adataidat, azonban a szerződés mégsem jött létre, így az adatkezelés célja nem valósult meg, az adatkezelés jogellenessége válhat a szerződés aláírásának tervezett napja után. Azonban ha úgy nyilatkozik, hogy adataidat nem kéred törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra is szerepelnek, így ha legközelebb szerződéskötési szándékkal keresel meg, úgy adataidat újra már nem kell felvennem, elegendő azok pontosítása.

Szintén kérheted az adataid kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy döntesz, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéred. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérem, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatot is tedd meg!

Ha úgy érzed, hogy adatok kezelésével a jogos érdekeid sérülnek, úgy tiltakozás korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adataid kezelésének célja, illetve az adataid kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos érdekeivel szemben.

A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

Például: amennyiben az adatkezelőnek veled szemben közvetlen követelése keletkezik, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatokat felhasználhatja.

Tiltakozás joga

Jogosult vagy arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulásod alapján megadott adataid tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatok kezelése ellen.

A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő annyiban használja, amennyiben a hírlevelekben az új termékekről, szolgáltatásokról szóló tájékoztatások megjelennek. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.

Hatósághoz fordulás joga

Az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben úgy érzed, hogy adataid kezelésével megsértettük a jogaidat, és sérelmeidet bírósági úton kívánod érvényesíteni, úgy megillet a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhetsz akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjesztesz elő.

Az adatkezelési alapelvek betartásáról szóló nyilatkozat

Tekintettel arra, hogy vállalkozóként és magánszemélyként is rendkívül fontosnak tartom az adataid biztonságát, tájékoztatlak, hogy

 • adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a számodra átlátható módon végzem.
 • adataid gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem kezelem e célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • adataid a célok szempontjából megfelelőek és relevánsak, csak a szükséges mértékre korlátozódnak.
 • adataid az általad megadottak alapján pontosak és naprakészek, amennyiben erre igény mutatkozik, úgy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a személyes adataid törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
 • adatokat olyan formában tároljuk, amely az azonosításodat csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, azokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védve őrzöm.
 • adataidat olyan módon kezelem, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Budapest, 2022. szeptember 09. napján

Caribou 2000 Kft.
Adatkezelő